VAR - zniesienie w 2016

Od 1 maja 2016 zostanie zniesiony VAR. Zleceniobiorcy nie mogą od tej daty wystepować o VAR.

W miejsce VAR mogą zleceniodawcy i zleceniobiorcy korzystać z  umów, które zostały sporządzone lub ocenione przez holenderski urząd podatkowy.

W ten sposób będą mieli pewność o zamierzonym stosunku pracy.

Wolność wyboru

Można zawsze wybrać pomiedzy umową sporządzoną lub ocenioną przez urząd podatkowy, a własną umową, która nie została przedlożona dla urzędu podatkowego. Nie ma mianowicie obowiązku przedkladania umowy dla urzędu podatkowego. Korzyścią z umowy sporządzonej lub ocenionej przez urząd podatkowy jest to, że zleceniodawca ma pewność, że nie musi odprowadzać podatku od wynagrodzenia.

Nie przedstawiasz umowy do urzędu, wtedy zleceniodawca sam określa czy musi lub nie musi płacić podatku od wynagrodzenia.

Co to oznacza dla zleceniodawców i zleceniobiorców?

Działa się zgodnie z umową, która została sporządzona lub oceniona przez urząd podatkowy, wówczas zleceniodawca ma pewność, że nie musi odprowadzać żadnych podatków od wynagrodzeń.

Ocena umowy nie świadczy nic o dochodach zleceniobiorcy. Dopiero przy ocenie rozliczenia podatku dochodowego zostaje określone przez urząd podatkowy czy dochody sa widziane jako zysk z działalności firmy czy jako wynik z ogólnych prac. Działanie zgodnie umowa sporządzoną lub ocenioną przez urząd podatkowy świadczy tylko coś o podatkach od wynagrodzenia a nie o przedsiębiorczości zleceniobiorcy.

Jeśli sposób pracy sie zmieni

Jeśli się okaże, że sposób pracy nie jest zgodny z umową i istnieje jednak zatrudnienie, zleceniodawca musi jeszcze odprowadzić podatek od wynagrodzenia.

Termin wdrożenia

Od 1 maja 2016 do 1 maja 2016 jest termin wdrażania. W tym okresie mogą zleceniodawcy i zleceniobiorcy ewentualnie dopasowywać swój proces pracy aby móc pracować z nowymi umowami. W tym czasie urząd podatkowy będzie monitorować ale nie będzie podejmować represyjnych środków egzekucyjnych. Naturalnie urząd podatkowy zajmie sie oczywistymi przypadkami oszustwa.

Wiecej na ten temat na stronie urządu podatkowego:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/komende_nieuwe_wet_en_regelgeving_voor_de_var_de_belangrijkste_punten